top of page
Shri. Rajendra Devlekar
Shri. Madhukar Chakradeo
Shri. Madhav Joshi
Shri. Mahendra Mokashi
Shri. Alok Bhattacharya
Dr. Pareexit Shevde
Dr. Anupama Kulkarni
Mrs. Leena Kore
Shri. Ramnath Mote
Shri. Kiran Jog
Shri. Ramnath Sonawane
Shri. Sudhir Joglekar
Shri. Ajit Nadkarni
Dr. Ulhas Kolhatkar
Rtd. Major Vinay Degaonkar
Mrs. Leena Oak-Matthew
Shri. Yogesh Kore
Dr. Adv. Ramprakash Nair
DSC_1604
DSC_0055

OUR ESTEEM WELL-WISHERS

EAGLE'S PUSH

CAREER MANTRA

REAL YOUTH LEADERSHIP AWARENESS CAMP

FELICITATION PROGRAM

bottom of page